• Obligatie met recht van 1e hypotheek
 • Panden zijn aangekocht, verbouwd en verhuurd
 • Gegarandeerd rendement van 4,5% voor 10 jaar vast
 • Hypotheekakte direct op uw naam
 • Vanaf €25.000
 • Geen bijkomende kosten
 • Rentebetalingen per kwartaal
 • Persoonlijk contact, indien gewenst
 • Obligatie met recht van 1e hypotheek
 • Panden zijn aangekocht, verbouwd en verhuurd
 • Gegarandeerd rendement van 4,5% voor 10 jaar vast
 • Hypotheekakte direct op uw naam
 • Vanaf €25.000
 • Geen bijkomende kosten
 • Rentebetalingen per kwartaal
 • Persoonlijk contact, indien gewenst
 • Obligatie met recht van 1e hypotheek
 • Panden zijn aangekocht, verbouwd en verhuurd
 • Gegarandeerd rendement van 4,5% voor 10 jaar vast
 • Hypotheekakte direct op uw naam
 • Vanaf €25.000
 • Geen bijkomende kosten
 • Rentebetalingen per kwartaal
 • Persoonlijk contact, indien gewenst
 • Obligatie met recht van 1e hypotheek
 • Panden zijn aangekocht, verbouwd en verhuurd
 • Gegarandeerd rendement van 4,5% voor 10 jaar vast
 • Hypotheekakte direct op uw naam
 • Vanaf €25.000
 • Geen bijkomende kosten
 • Rentebetalingen per kwartaal
 • Persoonlijk contact, indien gewenst
4,5
Gegarandeerde rente
2008
Actief Sinds
100
Transparant

Vaelens is het bedrijf van Ingeborg en Bas van Goor. Sinds 2008 zijn ze actief met de aankoop en verhuur van appartementen in voornamelijk Groningen. Deze appartementen worden kamergewijs verhuurt aan studenten, zowel gestoffeerd als gemeubileerd. In 2016 zijn ze gestart met de aankoop en verhuur van studio’s en appartementen in de Randstad, met de nadruk op Haarlem en omgeving.

Het is nu mogelijk om te mee te investeren met Vaelens door de aankoop van obligaties. De Vaelens hypotheek obligatie is een obligatie met een recht van 1e hypotheek op een van de panden die door Vaelens wordt beheerd.

WERKWIJZE 

Vaelens richt zich op de verhuur van moderne studio’s, appartementen en kleine woningen in en om Haarlem met een maandelijkse huur tussen de €700 en €1200. Kwaliteit en verhuurrendement zijn kernwoorden. Vaelens investeert constant in de portefeuille en streeft ernaar om elk jaar tussen de 8 en 12 studio’s, appartementen en woningen aan te kopen voor de verhuur. De huurders zijn voornamelijk starters en werkende stellen. Meer informatie

WAARIN ZIJN WIJ ONDERSCHEIDEND

Er wordt u geen belegging in een maatschap, vastgoed-CV of obligatie in een fonds aangeboden. Wij kiezen bewust voor een eenvoudige en directe benadering. Bij andere aanbieders is er meestal gedeeltelijke bankfinanciering waardoor het 1e recht van hypotheek bij de bank ligt of uw recht van hypotheek wordt door een stichting gewaarborgd. In beide gevallen bent u afhankelijk van anderen om uw investering te ‘beschermen’. Daarnaast halen veel vastgoedfondsen het rendement onder meer uit de verwachte waardestijging van de panden, dit is hoogst onzeker naar onze mening. Vaelens’ beginpunt is een gezonde huurexploitatie. Meer informatie

DE MARKT IN DE RANDSTAD

De veranderende krachten op de woningmarkt zorgen ervoor dat er de aankomende jaren meer vraag is naar huurwoningen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aangescherpte leningnormen voor hypotheken, maar ook door de veranderende arbeidsmarkt. Een groter aantal zelfstandigen heeft moeite een hypotheek te krijgen en is hierdoor aangewezen op de huurmarkt. Daarnaast neemt het aantal buitenlandse werknemers toe in de Randstad, deze expats wonen vaak maar kort in Nederland en willen flexibiliteit maar ook kwaliteit qua wonen. Meer informatie

DE VAELENS HYPOTHEEK OBLIGATIE

De doelstelling van Vaelens is om kwalitatieve huurwoningen te ontwikkelen in het segment van €700-1200 huur per maand in de Noordelijke Randstad. Teneinde deze woningen te financieren geven we zogenaamde hypotheekobligaties uit.

U kunt al meedoen vanaf €25.000 en daarmee ondersteunt u het vergroten van het aanbod van goede woningen in dit segment. Tevens krijgt u een prima en zeker rendement op uw investering.

Vaelens hanteert de filosofie; Eerst het pand, dan de huurder en als laatste de financiering. Hierdoor heeft u maximale informatie en zekerheid vooraf. Het aantal obligaties is beperkt tot 96 stuks en bedraagt maximaal een bedrag van euro 2,4 miljoen per kalender jaar.

Als een pand gereed is voor financiering en de omvang van het te financieren bedrag bekend is dan worden de obligaties uitgegeven. Bijvoorbeeld een pand van €152.500 zal worden onderverdeeld in 6 obligaties van elk €25.000 voor totaal €150.000. Als zekerheid krijgt u het gecombineerde 1e recht van hypotheek op uw inleg afgezet tegen de waarde van het onderpand, bijvoorbeeld €25.000/€150.000 of €50.000/€150.000. U deelt dit gecombineerde recht van 1e hypotheek dus met andere obligatiehouders tot het totaal van de waarde van een pand. De resterende €2.500, de overdrachtsbelasting en alle bijkomende kosten wordt door Vaelens gefinancierd.

Nadat u uw interesse heeft kenbaar gemaakt, krijgt u het informatiememorandum en alle benodigde informatie over het pand, (taxatie)waarde en huurcontract. Daarnaast krijgt u een overzicht van de LTV ratio van de gehele portefeuille op dat moment. In het informatiememorandum vindt u de Obligatievoorwaarden en de standaard Obligatieovereenkomst waar u kunt aangeven voor welk bedrag u wilt investeren. Na uw bevestiging krijgt u van ons de getekende Obligatieovereenkomst. Zodra de Obligatie volledig geplaatst is, betaald u het bedrag aan de notaris (derden-geld rekening) en maken we een afspraak om de hypotheekakte te ondertekenen. Dit is mogelijk door middel van een volmacht of door persoonlijk aanwezig te zijn. In dat laatste geval ontmoeten wij u graag bij de notaris. De kosten van het passeren van de akte bij de notaris in Haarlem nemen wij voor onze rekening.

Vaelens geeft dus doorlopend obligaties uit, zij het in gelimiteerde aantallen en alleen nadat een pand gereed is gemaakt voor verhuur en de huurder(s) zijn gevonden. Na inschrijving/registratie houden we u op de hoogte van de meest recente pand(en) waarvoor obligaties worden uitgegeven. Normaliter zullen er obligaties voor maximaal 1 tot 2 panden tegelijkertijd worden aangeboden.

Vaelens beheert 8 panden in Groningen waarvan er een tot drie in aanmerking komen voor uitgifte van obligaties. De waarde van de panden ligt tussen de €135.000 tot €220.000. De jaarlijkse huuropbrengsten liggen tussen de €10.000 en €17.000 per pand. De panden zijn bovenwoningen en liggen allen rond het centrum van de stad. Dit deel van de portefeuille zal niet worden vergroot.

In Haarlem zijn de eerste twee appartementen aangekocht, wederom met een ligging rond het centrum, dicht bij openbaar vervoer en met mogelijkheid tot parkeren in de directe omgeving.

Vaelens hanteert een conservatief beleid met betrekking tot risico en rendement. Wij zoeken liever langer naar het juiste pand, dan overhaast te handelen. Een voorbeeld begroting laat zien hoe wij werken.

Aankoop €195.000       
Overdrachtsbelasting €3.900      
Notaris/andere kosten €1.950      
Verbouwing e.d. €30.000      
Totaal €230.850      

In dit pand zijn twee zelfstandige wooneenheden gerealiseerd met elk een slaapkamer, woonkamer, keuken, douche en toilet. Na verbouwing wordt het pand getaxeerd op €225.000 waarde. Voor dit bedrag worden 9 obligaties uitgegeven, Vaelens betaalt de restant investering, kosten en dergelijke. Beide wooneenheden worden verhuurd voor een kale huur van €740 p/maand.

Doordat Vaelens zo veel als mogelijk in eigen hand houdt/in eigen beheer doet, zijn er geen kosten voor een fondsbeheerder en al helemaal geen structureringskosten voor de plaatsing van de obligaties. Daarnaast wordt er geen courtage betaald voor aankoop of verhuur van de appartementen wat het rendement ten goede komt en de zekerheid vergroot voor obligatiehouders/hypotheeknemers.

Huurinkomsten €17.760 
Rente hypotheekobligatie €10.125
(4.5% van €225.000)
OZB/ belastingen €650
Onderhoud €800
Verzekering €300
VVE kosten €350
Beheer €1.066
(6% van huurinkomsten)
Reservering leegstand €740
(1/2 maand huur)
Resultaat Vaelens €3.729

Vaelens maakt geen gebruik van bankfinanciering voor haar panden. Hierdoor krijgen de obligatiehouders het (gecombineerde) 1e recht op hypotheek op een van de panden uit de portefeuille. U bent dus eigenlijk de bank ten opzichte van Vaelens. Het is mogelijk een pand volledig te financieren waardoor u de enige hypotheekhouder bent. Het is ook mogelijk dat u het gecombineerde 1e recht van hypotheek verkrijgt voor de waarde van uw obligaties afgezet tegen de totale waarde van het pand (bijvoorbeeld een vijfde of een vierde deel). Dit geeft u nog steeds het absolute recht wanneer er sprake zou zijn van het niet nakomen van verplichtingen door Vaelens, om uw hypotheekrecht op te eisen en het onderpand te gelde te maken. De opbrengst wordt dan naar rato verdeeld onder de obligatie/ hypotheekhouders, ieder voor zijn deel van het totaal.

U ondertekent de hypotheekakte met Vaelens of haar aandeelhouder(s) bij de notaris en verkrijgt zo uw onderpand. Er is dus geen schakel tussen u en ons. U hoeft niet eerst uw recht via een stichting van obligatiehouders te claimen. U bent ook niet afhankelijk van de grillen van een stichtingsbestuur of de kleine lettertjes van een trustakte om uw zekerheid te beheren. Een Vaelens hypotheekobligatie is maximale en directe zekerheid zonder omwegen.

Een investering in (de aandeelhouders van) Vaelens is in de eerste plaats een veilige investering met een prima rendement. Ingeborg en Bas van Goor investeren altijd mee en staan persoonlijk garant, zij hebben hetzelfde belang als u en dat is een stabiel en acceptabel rendement met minimaal risico. De Noordelijke Randstad is een gewild gebied om te wonen terwijl de huurprijzen van de appartementen een grote groep huurders aanspreken. Hierdoor kan leegstand grotendeels vermeden worden. Doordat de portefeuille een redelijke omvang heeft zijn incidentele risico’s beter op te vangen en gaat dit niet ten koste van de rente betalingen aan obligatiehouders. 

Wij begrijpen dat een investeringsbeslissing niet zo maar genomen word. Omdat wij persoonlijk contact belangrijk vinden, zijn we graag bereid onze visie en aanpak met u als mogelijke investeerder te bespreken. Dit kan per telefoon, Skype of bij u of ons op kantoor/thuis.

Het begrip loan-to-value (LTV) wordt veelvuldig gebruikt voor vastgoedfinancieringen en hypotheken. Kort gezegd is LTV de verhouding tussen de hoeveelheid geleend geld (hypotheek) ten opzichte van de waarde van het onderpand (de woning waarop de hypotheek is gevestigd). De LTV wordt vaak uitgedrukt in een percentage, een LTV van 50% betekent dat de totale hypotheekschuld op een woning de helft is van de waarde van deze woning. Als hypotheekgever loopt u nauwelijks risico bij een dergelijke LTV immers het onderpand is twee keer zoveel waard als de schuld.

Tot voor de crisis in 2008 was een tophypotheek van 120% LTV heel normaal voor een woning die men kocht voor eigen bewoning. De overheid heeft ingegrepen en dus is wettelijk bepaald dat deze LTV tot 100% moet zijn teruggebracht in 2018. Ook voor verhuurd vastgoed waren bankfinancieringen van rond de 100% LTV geen uitzondering. Vanwege de lage rente zijn op dit moment banken weer meer bereid om risico te nemen voor vastgoedleningen maar tot hooguit een LTV van 75/80%.

Vaelens hanteert een LTV van maximaal 90% voor haar gehele portefeuille. Dit betekent dat de totale hypothecaire schuld maximaal 90% van de marktwaarde van het onderpand zal zijn. Met andere woorden 10% van de marktwaarde van de panden wordt door Vaelens of haar aandeelhouders ingebracht. Dit betekent naast een hogere zekerheid voor u als hypotheeknemer ook een geruststelling dat Vaelens alleen investeert in panden die een goede huurexploitatie zullen geven.

Meer over ons

Vaelens is het bedrijf van Ingeborg en Bas van Goor. Ingeborg heeft een opleiding tot binnenhuisarchitectuur gevolgd en aansluitend gewerkt als bouwbegeleider. In de loop der jaren heeft ze een heel aantal succesvolle verbouwingen gerealiseerd. Sinds 2008 koopt ze samen met Bas appartementen en bovenwoningen, deze worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor verhuur.

Ingeborg organiseert het technische en commerciële beheer, Bas doet het financiële beheer van de portefeuille. Bas heeft 23 jaar in de internationale commodity handel gewerkt voor grote namen als Cargill en RCMA. In mei 2016 hebben Ingeborg en Bas besloten hun krachten ook zakelijk te bundelen met als doel de verhuur portefeuille te vergroten door middel van participatie door beleggers.

 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

WIE IS DE UITGEVENDE PARTIJ VAN DE HYPOTHEEKOBLIGATIE?

Alle panden worden door Vaelens beheerd en zijn ofwel eigendom van Vaelens BV of staan op naam van Ingeborg of Bas van Goor. Obligaties worden uitgegeven door Vaelens BV maar het (gecombineerde) 1e recht van hypotheek is een akte tussen de eigenaar van het vastgoed en u als obligatiehouder. In de obligatieovereenkomst komt de garantie dat de totale vastgoed portefeuille van deze drie partijen gezamenlijk een LTV van maximaal 90% mag hebben.

WAAROM IS ER GEEN OVERKOEPELEND VASTGOEDFONDS?

Vaelens heeft bewust gekozen voor een eenvoudige opzet. Een vastgoedgoedfonds is meestal een aparte BV of CV. Door de minimaal benodigde omvang van een fonds is het niet kostendekkend om individuele hypotheekzekerheden te vestigen. Om dit te ondervangen wordt er een stichting opgericht die de belangen van de obligatiehouders moet bewaken. Een rechtspersoon oprichten, met daaraan gelieerd een stichting kost geld. Daarnaast zijn de jaarlijkse administratiekosten en accountantskosten hoger maar bovenal betekent een stichting een ‘verwatering’ van uw recht van 1e hypotheek. Wij denken dat een hypotheekakte op uw naam als zekerheid van uw investering beter ‘voelt’ dan een stichting die de belangen van alle obligatiehouders moet dienen.

WAAROM ZIJN ER MAAR EEN BEPERKT AANTAL OBLIGATIES?

Vaelens hanteert de filosofie; Eerst het pand, dan de huurder en als laatste de financiering. Hierdoor heeft u maximale informatie en zekerheid vooraf. Het aantal obligaties is inderdaad beperkt tot 96 stuks en maximaal een bedrag van euro 2,4 miljoen per kalender jaar. Dit betekent dat er niet meer dan gemiddeld 8 tot 12 woningen per jaar kunnen worden aangekocht. Het vinden van het juiste pand is niet eenvoudig in de huidige markt en kost nu eenmaal tijd. Verbouwen kost ook tijd. Vaelens wil niet onder druk van het ‘moeten’ investeren een mogelijk verkeerde beslissing nemen. Wij kiezen dus voor kwaliteit en zekerheid en daardoor beperkte uitgifte van obligaties.

WAAROM WORDT ER NIET GEWERKT MET BANKFINANCIERING?

Vaelens werkt, in tegenstelling tot vele vastgoedfondsen en CV’s, niet met bankfinanciering. Een combinatie van goedkopere leningen van een bank tot ongeveer 75% van de waarde met daarnaast een obligatie kan een hoger rendement op leveren voor obligatiehouders. Echter een bank zal altijd het 1e recht van hypotheek opeisen waardoor de zekerheden voor de obligatiehouders minimaal zijn. Ons uitgangspunt is een lager rendement tegen maximale zekerheid, vandaar de keuze om alleen met hypotheekobligaties te werken en obligatiehouders het 1e recht van hypotheek te geven.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN DEZE OBLIGATIES?

Daar kunnen we kort over zijn. Er zijn geen kosten om in te stappen of uit te stappen. Het is wel mogelijk dat uw vermogensbeheerder een plaatsingsfee rekent. Vaelens neemt de kosten van de hypothecaire akte voor haar rekening. Indien u de akte wenst te tekenen via een volmacht kan uw eigen notaris hier kosten voor rekenen.

WAAROM ZIE IK BIJ ANDERE AANBIEDERS EEN RENTE VAN 5% OF SOMS MEER?

Er zijn verschillende aanbieders van vastgoedinvesteringen die een hoger rentepercentage beloven. Vaak betaalt u echter emissiekosten. Een voorbeeld: 3% emissiekosten over €25,000 is €750, deze kosten betaalt u vooraf. Over een periode van bijvoorbeeld 5 jaar betekent dit een rendementsverlies van 0,6%. Oftewel een aanbieding van 5,1% rente over 5 jaar met 3% kosten staat gelijk aan 4,5% zonder kosten. In andere gevallen is het rendement afhankelijk van waardestijgingen in de toekomst. Een voorbeeld: een fonds geeft een lening uit van €2,5 miljoen waarvan vastgoed wordt gekocht voor €2,2 miljoen, de resterende €0,3 miljoen zijn overdrachtsbelasting, notaris, verbouw- en inrichtingskosten. Het directe huurrendement ligt rond de 5%. Bij waardestijging na 7 of 10 jaar tot €2,9 miljoen wordt vaak de helft van de overwaarde van €0,4 miljoen verdeeld onder obligatiehouders en uitgaande van 100 obligaties van €25,000 elk betekent dit een 0,8% toename van het rendement over 10 jaar, ofwel 5,8% totaal rendement. Blijft de waardestijging echter beperkt tot €200,000 dan resteert nog maar 4,6% over 10 jaar. Is er helemaal geen waardestijging dan bedraagt een dergelijk rendement slechts 3,8% over 10 jaar. Vaelens hanteert geen emissiekosten en rekent niet met hoogst onzekere waardestijgingen, hierdoor heeft u zekerheid vooraf over het rendement van een investering in Vaelens.

WANNEER WORDT DE RENTE BETAALD?

U wordt obligatiehouder en hypotheeknemer in een. De dag dat uw hypotheekakte passeert bij de notaris is de dag dat uw obligatie ingaat. Vanaf die dag wordt er rente berekend. Rente betalingen worden altijd op de 5e werkdag na elk kwartaal gedaan. Gaat uw obligatie van start midden in een kwartaal dan wordt de eerste rente betaling berekend over een kortere periode tot het einde van het desbetreffende kwartaal.

WAAROM IS DE LOOPTIJD 8 TOT 10 JAAR?

Vaelens koopt geschikte studio’s en appartementen met het doel deze voor langere tijd te verhuren. Het ligt in de verwachting dat de obligaties zullen worden afgelost via een herfinanciering van de panden. Dit kan met behulp van bankfinanciering maar ook door de uitgifte van nieuwe obligaties. In de laatste 2 jaren van de looptijd zal Vaelens de herfinanciering arrangeren. Het kan dus zijn dat uw obligatie na bijvoorbeeld 8 of 9 jaar vervroegd wordt afgelost. U krijgt ook altijd als eerste de mogelijkheid de obligatielening te verlengen tegen de dan geldende condities.

KAN IK TUSSENTIJDS DE OBLIGATIELENING OPZEGGEN?

Als obligatiehouder kunt u de lening niet opzeggen. Mocht u de obligatie willen verkopen dan zullen we, waar mogelijk, daaraan meewerken. Eventueel zou het mogelijk kunnen zijn dat Vaelens een obligatie terugkoopt.

HOEVEEL OBLIGATIES ZIJN BESCHIKBAAR?

Als u geinteresseerd bent om te investeren in Vaelens Hypotheek Obligaties vult u het webformulier in. U krijgt dan van ons het informatiememorandum, een overzicht van het pand/de panden waarvoor obligaties worden uitgegeven, de (taxatie)waarden en details van het huurcontract. Daarnaast krijgt u een overzicht van de LTV ratio van de gehele portefeuille op dat moment. Ook ziet u voor welk bedrag er nog obligaties beschikbaar zijn.

WAT IK MOET IK ALLEMAAL TEKENEN OM MEE TE DOEN?

Vaelens staat voor een eenvoudige en directe benadering met potentiële obligatiehouders. Nadat u uw interesse heeft kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld het webformulier in te vullen of na een (telefonisch) gesprek, krijgt u van ons het informatiememorandum, het overzicht van het pand/de panden waarvoor obligaties worden uitgegeven, de (taxatie)waarden, huur details en LTV van de portefeuille. Tevens sturen we u een standaard obligatieovereenkomst mee. U vult de overeenkomst in, ondertekent deze en stuurt of scant deze terug aan Vaelens. Binnen een week krijgt u de getekende overeenkomst terug. Zodra de Obligatie is geplaatst plannen we een afspraak in met de notaris om de hypotheekakte te tekenen. U krijgt direct van de notaris een verzoek om het obligatiebedrag over te maken op zijn derden-rekening. Dit gebeurt meestal een paar dagen voor de geplande afspraak. Bij de notaris (of via een volmacht) tekent u de akte en vanaf dat moment wordt er gestart met de rente over de hypotheekobligatie te berekenen.

MOET IK BELASTING BETALEN OVER DE RENTE DIE IK KRIJG?

Als u als prive persoon obligatiehouder bent, betaalt u geen belasting over de rente die u ontvangt van Vaelens. Renteinkomsten vallen dan in box 3. De waarde van de obligatie op 1 januari van elk jaar moet u opgeven als vermogen in box 3, eigenlijk net als u met spaargeld of aandelen doet.
Als u als ondernemer obligatiehouder bent en u rekent deze investering tot uw ondernemingsvermogen dan zullen de opbrengsten en kosten van de obligatie tot uw winst uit onderneming worden gerekend. Dit is belast in box 1. Als u echter als rechtspersoon obligatiehouder bent, zijn vermogenswinsten onderhevig aan de vennootschapsbelasting.

WAT GEBEURT ER ALS EEN OBLIGATIEHOUDER KOMT TE OVERLIJDEN?

Obligaties zijn net als andere vermogensbestanddelen onderdeel van een nalatenschap en komen toe aan de erfgenamen. De rentebetalingen gaan gewoon door. Vaelens heeft een inspanningsverplichting een vervroegde uitkering van de obligatie mogelijk te maken, als erfgenamen hierom verzoeken.

HOE VINDEN JULLIE GESCHIKTE APPARTEMENTEN?

Dat is niet zo eenvoudig in de huidige markt. Als eerste laten we ons niet opjagen om overhaaste beslissingen te nemen. Via ons netwerk krijgen we regelmatig een pand aangeboden maar ook via de publieke kanalen zijn we actief. We kijken naar veilingen bijvoorbeeld maar ook naar bedrijfsonroerend goed om dit te ontwikkelen tot studio’s en appartementen. Onze blik is anders dan vele huizenkopers, we scannen constant de markt af naar huizen met potentie om te ontwikkelen tot zelfstandige wooneenheden. Het is niet eenvoudig maar de mogelijkheden zijn er wel degelijk.

HOUDEN JULLIE REKENING MET LEEGSTAND?

Jazeker. Vooral in de aanloopfase van een nieuw/verbouwd pand zal er een korte periode geen huurinkomsten zijn. Vaelens ontwikkelt appartementen in een populair segment van de markt met een maandhuur tussen €700 en €1200 per maand. Het is gebleken dat deze wooneenheden meestal binnen 14 dagen worden verhuurd. Over de afgelopen jaren zijn huren eigenlijk altijd gestegen en nooit gedaald ondanks de extreem lage inflatie van deze tijd. In onze begroting wordt altijd rekening gehouden met een korte periode van leegstand.

HOE VINDEN JULLIE GESCHIKTE HUURDERS?

Vaelens is niet alleen investeerder in appartementen maar beheert ook zelf de panden. Onze ervaring is dat we dan sneller kunnen inspelen op vragen van huurders maar ook eerder aan (preventief) onderhoud kunnen doen. Deze directe benadering bespaart kosten. Als beheerder werken we onder de naam (H)eerlijk Huren. Via dit platform worden huurders gevonden maar ook gescreend. Er worden inkomensgegevens opgevraagd maar bovenal zien en spreken we potentiële huurders zelf. Deze aanpak heeft de afgelopen 8 jaar geen wanbetalende huurders opgeleverd.

VOLDOEN DE APPARTEMENTEN AAN WETTELIJKE REGELS?

Daar waar vergunningen nodig zijn, zorgt Vaelens daarvoor. Ook zorgen we dat brandmelders aanwezig zijn in alle appartementen. Waar mogelijk worden vluchtroutes bij brand duidelijk aangegeven. Vaelens zal elk pand standaard verzekeren voor brand/opstal met daarbij een glasverzekering. Daarnaast is er een verhuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

HEBBEN JULLIE EEN VERGUNNING VAN DE AFM?

De uitgifte van obligaties is aan strikte regelgeving onderworpen onder meer door de Wet op financieel toezicht (Wft). Normaliter is er een vergunnings- en prospectusplicht voor de uitgevende instelling. Hoofdzakelijk de kleinere aanbieders van beleggingsobjecten of effecten staan niet onder toezicht van de AFM doordat zij onder bepaalde vrijstellingen vallen. Het gaat dan om aanbieders die:
– Obligaties of participaties uitgeven van meer dan €100.000 per stuk
– Obligaties of participaties uitgeven tot een maximum van €2.500.000 per 12 maanden
– Obligaties of participaties uitgeven aan maximaal 100 personen.
Vaelens geeft obligaties uit aan minder dan 100 personen en administreert aan wie het aanbod wordt gedaan. Tevens worden er maximaal 96 obligaties uitgegeven voor maximaal euro 2,4 miljoen per kalenderjaar. Hierdoor valt Vaelens onder de vrijstellingen volgens artikel 5.3 van de Wft en is er geen vergunning nodig.

HOUDT VAELENS ZICH AAN DE REGELS VAN DE AFM?

Ja. Elke instelling die onder een vrijstelling valt moet dit duidelijk vermelden in al haar uitingen. Vandaar de volgende waarschuwing: AFM Waarschuwing

Daarnaast heeft de AFM een Checklist beleggen in vastgoed gemaakt . Vaelens heeft een informatiememorandum gemaakt waar alle aspecten van deze belegging worden toegelicht. U krijgt het informatiememorandum toegestuurd op aanvraag.

WAT ZIJN DE RISICO’S VAN BELEGGEN IN VAELENS?

Om een goed overzicht van alle risico’s te krijgen is het belangrijk om het informatiememorandum te lezen. Vaelens is in hoge mate afhankelijk van het rendement op het verhuren van studio’s en appartementen. Leegstand, lage(re) huren, debiteurenrisico en onvoorzien onderhoud zijn een aantal mogelijke risico’s die kunnen optreden. Omdat Vaelens zelf altijd mee investeert is er alles aan gelegen de risico’s zo klein mogelijk te houden.

MAG IEDEREEN DE VAELENS HYPOTHEEKOBLIGATIE KOPEN?

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een obligatie kopen. Particulieren moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Vaelens als uitgevende partij is gerechtigd inschrijvingen zonder opgave van reden geheel of gedeeltelijk niet te honoreren. Vaelens hecht aan persoonlijk contact met haar investeerders zodat u weet met wie u zaken doet.

Contact

Wilt u persoonlijk contact, stuur dan een e-mail naar Ingeborg of Bas of maak een afspraak voor bijvoorbeeld een Skype gesprek.

Mail Bas

Contactverzoek Bas

Mail Ingeborg

Contactverzoek Ingeborg

Skype met Bas!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze investering en het informatiememorandum ontvangen met de gegevens van de Obligaties en het onderpand, vult u dan onderstaande gegevens in, dan krijgt u de informatie per e-mail toegestuurd. Wilt u persoonlijk contact stuur dan een e-mail naar Ingeborg of Bas of maak een afspraak voor bijvoorbeeld een Skype gesprek.

Aanhef
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer


Eventuele vragen of opmerkingen